Samarbetspartners

Riksförbundet enskilda vägar, REV
Advokatbyrån har haft ett nära samarbete med REV sedan förbundet bildades 1968. Advokat Bengt Nydahl har under 27 år varit ledamot i REV:s förbundsstyrelse och avgick från uppdraget hösten 2011. Enligt avtal med REV svarar advokatbyrån kostnadsfritt för den juridiska rådgivningen upp till en timme som förbundets medlemmar behöver. För att kunna utnyttja denna fria rådgivning skall ärendenummer först erhållas från REV:s kansli (tel nr 08‑20 27 50). Detta ärendenummer skall sedan lämnas till advokatbyrån. För närmare information om förbundet hänvisas till REV:s egen hemsida.