Expropriation och annat tvångsförvärv

Expropriation innebär att en fastighet som tillhör någon annan än staten kan tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt.

På Lindhés Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av dessa områden och den specialkompetens som behövs för att hjälpa dig med ersättningskrav och processer.