Nyheter

2024-03-19

Lindhés Advokatbyrå firar 100 år

Rickard Wilhelm Lindhé (1862–1927) arbetade som praktiserande advokat i Stockholm under firma R.W. Lindhé som etablerades år 1900. Såvitt vi…

Läs mer
2021-12-13

Ansökningsblankett för år 2022

P.g.a ändringar i ansökningsblanketten gäller bara den versionen av ansökningsblanketten som nu finns på hemsidan. Ansökan som inkommer på annan…

Läs mer
2020-03-24

Ansökan till våra stiftelser och det nuvarande läget med Covid-19

Ansökningar behandlas som vanligt och utdelning av beviljade bidrag kommer att betalas ut med start i juli månad. För resor…

Läs mer
2019-12-13

Ansökningsperioder

Ansökningsperioden för våra stiftelser är mellan 1/1 – 31/3 2020. Ansökningar inkomna före och efter detta behandlas inte.

Läs mer
2019-12-13

Info om stiftelserna

Vi hänvisar till fliken stiftelseförvaltning här på hemsidan. Det går inte att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna.

Läs mer
2019-12-13

Utbetalda bidrag 2019

Alla beviljade bidrag för 2019 är nu utbetalda.

Läs mer
2019-12-12

Ej beviljat

Bidrag till privatpersoner som är behövande och sjuka kommer inte att beviljas under 2020.

Läs mer
2018-12-30

Ny blankett för ansökan

NY BLANKETT FÖR ANSÖKAN TILL STIFTELSERNA FINNS NU I MENYN STIFTELSEFÖRVALTNING. Med anledning av nya dataskyddsförordningen kommer ansökningar på gamla…

Läs mer