Stiftelseförvaltning

Advokatbyrån förvaltar och administrerar 8 stiftelser av olika storlek
samt ett antal bolag som är anknutna till dessa.

Stiftelserna som advokatbyrån förvaltar är följande:

  • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
  • Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
  • Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
  • Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
  • Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne
  • Stiftelsen Musikkulturens Främjande, hemsida: länk
  • Stiftelsen Sigrid och August Anderssons Minne
  • ​Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne

Samtliga stiftelser som advokatbyrån förvaltar står under tillsyn av
länsstyrelsen i Stockholms län.