Ansökningsblankett – Social hjälpverksamhet, utbildning och vård av barn

Tryck på ordet ansökningsblankett för att hämta blanketten.

Ansökningsblankett

Bidrag till privatpersoner som är behövande och sjuka kommer inte att beviljas från och med 2019. Med anledning av nya dataskyddsförordningen kommer ansökningar på gamla blanketter INTE att accepteras.