Miljöskador

Miljöskador regleras huvudsakligen i 32 kap. miljöbalken och avser personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Exempel på miljöskador är grundvattensänkning, buller och vibrationsskador.

Lindhés Advokatbyrå har haft många uppdrag inom detta område och kan biträda om du drabbats av en miljöskada och behöver hjälp.