Vägjuridik och föreningsrätt

Lindhés Advokatbyrå har en lång och gedigen erfarenhet av vägjuridik och föreningsrätt.

Byrån har sedan 1968 ett samarbete med REV, Riksförbundet enskilda vägar, genom att ge förbundets medlemmar juridisk rådgivning inom väg- och föreningsrätten. Vi har under årens lopp biträtt 100-tals föreningar i juridiska processer som rör enskilda vägar.