Medarbetare

Bengt Nydahl

Advokat

Advokat Bengt Nydahl avslutade sina juridikstudier vid Stockholms universitet 1980, och fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Sollentuna tingsrätt. 1982 anställdes han som biträdande jurist på Lindhés Advokatbyrå och är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1985. 1990 blev han delägare i Lindhés Advokatbyrå och har varit ensam innehavare av byrån fram till den 1 juli 2017.

bengt.nydahl@lindhes.se


Karin Hammarlund

Advokat

Karin Hammarlund började studera juridik vid Linköpings universitet och tog 2010 sin Affärsjuridiska magisterexamen. Under det sista året i Linköping började hon även läsa på juristlinjen vid Stockholms universitet, 2011 tog hon sin Juristexamen. Den 1 april 2012 anställdes hon som biträdande jurist på advokatbyrån och är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan februari 2016. Sedan 1 juli 2017 är hon delägare i Lindhés Advokatbyrå.

karin.hammarlund@lindhes.se


Angelica Bergström

Kontorschef

Angelica Bergström är ansvarig för kontor och administration. Hon är utbildad ekonomiassistent/advokatsekreterare och är sedan 2008 anställd på advokatbyrån.

angelica.bergstrom@lindhes.se