Fastighetsrätt

Detta verksamhetsområde är samlingsbeteckningen för ett stort antal rättsområden som på ett eller annat sätt berör fast egendom.

Lindhés Advokatbyrå har lång erfarenhet av många delar inom det fastighetsrättsliga området.

Vi biträder våra klienter i bl.a. följande frågor:

  • Tvister som berör fastigheter såsom tvist med köpare eller säljare, mäklare, besiktningsman, grannar, kommun eller staten m.m.
  • Fastighetsbildningsfrågor såsom gemensamhetsanläggningar, avstyckningar, servitut mm