Förvaltning av fastigheter och stiftelser

Lindhés Advokatbyrå har under minst 50 års tid haft uppdrag att förvalta fastigheter och stiftelser. Byrån har möjlighet att åtaga sig ytterligare uppdrag som förvaltare. Våra uppdrag som fastighetsförvaltare sker i nära samråd med fastighetsägaren.

Se närmare om dessa rättsområden under deras respektive flik i huvudmenyn.