Månad: december 2018

Ny blankett för ansökan

NY BLANKETT FÖR ANSÖKAN TILL STIFTELSERNA FINNS NU I MENYN STIFTELSEFÖRVALTNING. Med anledning av nya dataskyddsförordningen kommer ansökningar på gamla blanketter INTE att accepteras.