Månad: december 2019

Ansökningsperioder

Ansökningsperioden för våra stiftelser är mellan 1/1 – 31/3 2020. Ansökningar inkomna före och efter detta behandlas inte.

Info om stiftelserna

Vi hänvisar till fliken stiftelseförvaltning här på hemsidan. Det går inte att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna.

Utbetalda bidrag 2019

Alla beviljade bidrag för 2019 är nu utbetalda.

Ej beviljat

Bidrag till privatpersoner som är behövande och sjuka kommer inte att beviljas under 2020.