2020-03-24

Ansökan till våra stiftelser och det nuvarande läget med Covid-19

Ansökningar behandlas som vanligt och utdelning av beviljade bidrag kommer att betalas ut med start i juli månad. För resor och aktiviteter som ställs in är huvudregeln att återbetalning av beviljat bidrag ska ske snarast möjligt när resan eller aktiviteten blir inställd. Har resan eller aktiviteten flyttats fram krävs endast ett meddelande om detta till stiftelsen för godkännande. Om bidraget ska användas till annat ändamål med liknande syfte behöver även detta godkännas av stiftelsen.

Lindhés Advokatbyrå AB

2020-03-24