2019-12-12

Ej beviljat

Bidrag till privatpersoner som är behövande och sjuka kommer inte att beviljas under 2020.