Kv. Styrmannen 34

Adress: Riddargatan 35 /Styrmansgatan 10, Stockholm
Fastighetsskötare: Driftia Förvaltning AB, 08-744 44 33
Ansvarig förvaltare: Lindhés Advokatbyrå AB
Teknisk förvaltare: Anders Hedén, Driftia Förvaltning AB
Ägare: Privatägd
Fastighetsbeteckning: Kv. Styrmannen 34

Kontakta oss