Kv. Sätuna 3:237

Adress: Södergatan 19 A-C, Märsta
Fastighetsskötare: Leif Axelsson, Ovike Fastighetsservice, 070-213 79 90
Ansvarig förvaltare: Lindhés Advokatbyrå AB
Teknisk förvaltare: Anders Hedén, Driftia Förvaltning AB
Ägare: Ladyn AB
Fastighetsbeteckning: Kv. Sätuna 3:237

Kontakta oss