Kategori: Uncategorized

Ansökningsblankett för år 2022

P.g.a ändringar i ansökningsblanketten gäller bara den versionen av ansökningsblanketten som nu finns på hemsidan. Ansökan som inkommer på annan blankett kommer inte att behandlas.

Klicka här för blankett

Ansökan till våra stiftelser och det nuvarande läget med Covid-19

Ansökningar behandlas som vanligt och utdelning av beviljade bidrag kommer att betalas ut med start i juli månad. För resor och aktiviteter som ställs in är huvudregeln att återbetalning av beviljat bidrag ska ske snarast möjligt när resan eller aktiviteten blir inställd. Har resan eller aktiviteten flyttats fram krävs endast ett meddelande om detta till stiftelsen för godkännande. Om bidraget ska användas till annat ändamål med liknande syfte behöver även detta godkännas av stiftelsen.

Lindhés Advokatbyrå AB

2020-03-24

Ansökningsperioder

Ansökningsperioden för våra stiftelser är mellan 1/1 – 31/3 2020. Ansökningar inkomna före och efter detta behandlas inte.

Info om stiftelserna

Vi hänvisar till fliken stiftelseförvaltning här på hemsidan. Det går inte att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna.

Utbetalda bidrag 2019

Alla beviljade bidrag för 2019 är nu utbetalda.

Ej beviljat

Bidrag till privatpersoner som är behövande och sjuka kommer inte att beviljas under 2020.

Ny blankett för ansökan

NY BLANKETT FÖR ANSÖKAN TILL STIFTELSERNA FINNS NU I MENYN STIFTELSEFÖRVALTNING. Med anledning av nya dataskyddsförordningen kommer ansökningar på gamla blanketter INTE att accepteras.